Các đề tài nghiên cứu

thumbnail

Tài nguyên Khoáng sản Việt Nam | 27/12/13

Việt Nam có vị trí địa chất, địa lý độc đáo, là nơi giao cắt của hai vành đai sinh khoáng lớn Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, là nước nhiệt đới gió mùa phát triển mạnh các quá trình phong hoá thuận lợi cho sự hình thành khoáng sản. Qua 65 năm nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm khoáng sản của c

Xem thêm »

thumbnail

Khoáng sản | 27/12/13

Sinh khoáng, tổng hợp khoáng sản, thành hệ quặng, trọng sa, khoáng sản kim loại, phi kim loại.

Xem thêm »

thumbnail

Địa chất | 27/12/13

Cổ sinh - địa tầng, thạch luận, kiến tạo, bản đồ, đệ tứ, địa mạo, đô thị, biển, công trình - thuỷ văn

Xem thêm »

thumbnail

Các đề tài đang thực hiện | 27/12/13

Hiện nay Viện đang triển khai nhiều đề tài khoa học-công nghệ cấp nhà nước và cấp bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xem thêm »