Phát hiện mới về Địa chất

thumbnail

Phát hiện mới về sự sống địa chất trên Sao Kim | 27/12/13

Một kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí "Science - Khoa học" ngày 9/4 cho biết lần đầu tiên các nhà khoa học đã phát hiện các dấu hiệu rõ ràng về các dòng nham thạch gần đây trên bề mặt Sao Kim.

Xem thêm »