Lịch sử phát triển

thumbnail

Lịch Sử Viện Khoa học Địa chất | 27/12/13

Ngày 15 tháng 5 năm 1965 là mốc son không thể nào quên đối với tất cả các nhà địa chất đã từng và đang công tác tại Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản (Viện KHĐCKS). Khi mới thành lập, Viện (tiền thân là Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45) chỉ có vẻn vẹn 50 CBCNV, trong đó có 30 kỹ sư làm công tác nghi

Xem thêm »