HỘI THẢO QUỐC TẾ KIM LOẠI NẶNG, DIOXIN VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY (POPs)- TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỎ VETIVER TRONG PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO QUỐC TẾ

KIM LOẠI NẶNG, DIOXIN VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY (POPs)- TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỎ VETIVER TRONG PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Thời gian: Thứ Ba, ngày 25/10/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 9, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, số 67 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

 Mục đích của Hội thảo:

1. Chia sẻ, thảo luận, cập nhật thông tin về tình hình ô nhiễm kim loại nặng, dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy, tác động của chúng và khả năng ứng dụng cỏ vetiver trong việc khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường; Khó khăn, thách thức trong việc áp dụng, triển khai công nghệ này trên thực tế;

2. Củng cố việc trao đổi học thuật trong mạng lưới cựu sinh viên CHLB Đức và những chuyên gia tại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực khoa học môi trường, địa chất và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường.

3. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa các cựu sinh viên DAAD, nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học nước ngoài. 

Đối tượng tham gia Hội thảo:

1.      Các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu Môi trường, Địa chất và ứng dụng Công nghệ Sinh học….

2.      Cựu sinh viên học bổng DAAD

3.      Cựu sinh viên học tại CHLB Đức

4.      Các khách mời từ DAAD, lãnh đạo của Cục, Vụ và Viện và các trường Đại học.

 Ban tổ chức:

  1. PGS. TS. Trần Tân Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
  2. TS. Ngô Thị Thúy Hường, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
  3. TS. Paul Truong, Giám đốc kỹ thuật Mạng lưới Vetiver Quốc tế khu vực Châu Á, Thái Bình Dương
  4. Phòng KHCN-HTQT, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

Yêu cầu đăng ký tham dự:

HỘI THẢO QUỐC TẾ

Kim loại nặng, Dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy (POPS):

 Tác động của chúng và khả năng ứng dụng cỏ vetiver

trong phục hồi môi trường”

Hà Nội, ngày 25 – 26, tháng 10 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

(DỰ KIẾN)

Text Box: Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016 

 

Monday, October 24, 2016

 

Đón khách tại sân bay quốc tế Nội Bài

Đón và đưa khách về khách sạn

Text Box: HỘI THẢO - Thứ ba, ngày 25 tháng 19 năm 2016

 

 

8h00 – 8h45

Đăng kí đại biểu

 

 

LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO

Địa điểm: Tại viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 67 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

9h00 – 9h25

Phát biểu chào mừng

Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bà Anke Stahl, Giám đốc DAAD Hanoi

Đại diện Trung đoàn 935

 

Phát biểu khái mạc

PGS.TS Trần Tân Văn, Viện trưởng viện Khoa học Địa chất và khoáng sản, Việt Nam

9h25 – 9h30

Giới thiệu chương trình hội thảo

TS. Ngô Thị Thúy Hường,

Điều phối viên của chương trình

9h30 – 9h40

Trao quà lưu niệm

Chụp ảnh nhóm kỉ niệm

Khách mời và toàn bộ đại biểu tham dự hội thảo

9h40 – 10h00

Tiệc trà giải lao

 

 

PHẦN CÁC BÁO CÁO CHÍNH

Chủ tọa: PGS.TS Trần Tân Văn/ TS. Paul Truong

10h00 – 10h30

Bảo vệ môi trường, vấn đề về hóa học, độc họcđạo đức.

GS.TS. Hartmut Frank, Đại học tổng hợp Bayreuth, CHLB Đức

10h30 – 11h00

Phục hồi môi trường sinh thái những vùng bị ô nhiễm kim loại: Sự tương tác giữa thực vật, vi sinh vật và xử lý các chất hữu cơ

GS. TS. Ming Wong

Cục nghiên cứu Khoa học và Môi trường, Đại học giáo dục Hong Kong, Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc

11h00 – 11h30

Các ứng dụng của công nghệ hệ thống cỏ vetiver toàn cầu với điểm nhấn trong xử lý cải tạo môi trường bằng thực vật 

TS. Paul Truong, Giám đốc kỹ thuật Mạng lưới cỏ Vetiver Quốc tế khu vực Châu Á

11h30 – 12h00

Ứng dụng cỏ Vetiver và vi sinh vật vùng rễ trong chuyển hóa các hợp chất bền và nguy hại: Phenol, tổng hydrocarbon dầu mỏ, và hydro-carbon thơm đa vòng

TS. Tanapon Phenrat, Đại học Naresuan, Thái Lan

12h00 – 12h20

Tổng kết và thảo luận

Phụ trách: PGS.TS Trần Tân Văn/ TS. Paul Truong

12h20 – 13h30

NGHỈ ĂN TRƯA

PHẦN CÁC BÁO CÁO CHUYÊN MÔN

Địa điểm: Tại viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 67 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Chủ trì: GS.TS Hartmut Frank/ TS. Nguyễn Hùng Minh

13h50 – 14h10

Đánh giá mức độ ô nhiễm chất độc hóa học màu da cam/dioxin trong môi trường ở sân bay Biên Hòa, Việt Nam

TS. Nguyễn Hùng Minh, Phòng thí nghiệm Dioxin, Trung tâm quan trắc Môi trường, Quản lý môi trường Việt Nam

14h10 – 14h30

Các chất hữu cơ khó phân hủy và công nghệ xử lý ở Việt Nam

Trương Thị Quỳnh Trang, UnDP Việt Nam

14h30 -14h50

Ứng dụng của cỏ Vetiver trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxins –Áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa

TS. Ngô Thị Thúy Hường, Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản, Việt Nam

14h50 – 15h10

Ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật khó phân hủy: thực trạng và giải pháp

Hoàng Thành Vĩnh, Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Quản lý môi trường Việt Nam

14h50 – 15h10

Tiệc trà giải lao

 

15h10– 15h30

Đánh giá và lượng giá thiệt hại tài nguyên rừng do chất diệt cỏ của Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

GS.TS. Phạm Văn Lợi

Viện Khoa học môi trường (ESI)

15h30 – 15h50

Tiềm năng ứng dụng cỏ Vetiver trong việc làm sạch các sông bị ô nhiễm ở Hà Nội

Lê Thị Tuyết, Viện khoa học Địa chất và khoáng sản, Việt Nam

15h50 – 16h10

Sự tăng trưởng của cỏ Vetiver được tưới bằng nước rỉ rác

Trần Minh Thảo, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

16h10 – 16h30

Tổng hợp 15 năm nghiên cứu cỏ Vetiver và ứng dụng của trường đại học Cần Thơ

GS.TS Lê Việt Dũng, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

16h30 -16h50

Giới thiệu Video: Dự án xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

Mary Noah Manarang, Chủ tịch Vetiver Farms Philippines

16h50 - 17h10

Tổng kết và thảo luận

Chủ trì: PGS.TS Trần Tân Văn/ TS Paul Truong

17h10 – 17h15

Phát biểu bế mạc

PGS.TS Trần Tân Văn

17h15 – 17h20

Giới thiệu chương trình thực địa

TS. Ngô Thị Thúy Hường

Điều phối viên chương trình

18h00 – 20h00

TIỆC CHIA TAY

Địa điểm:

Text Box: CHƯƠNG TRÌNH THỰC ĐỊA - Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016
6h45	Tập trung ở hành lang
7h00 – 10h30	Thăm quan phong thí nghiệm Dioxin ở Hà Nội, Việt Nam
10h30 – 16h30	Chuyến thực địa đến Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Thăm quan nơi trồng cỏ Vetiver để phục hồi ô nhiễm môi trường 
12h 	Nghỉ ăn trưa

 

6h45

Tập kết ở sảnh tầng 1, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

7h00 – 10h30

Thăm quan phong thí nghiệm Dioxin ở Hà Nội, Việt Nam

10h30 – 16h30

Chuyến thực địa đến Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Thăm quan nơi trồng cỏ Vetiver để phục hồi ô nhiễm môi trường

12h00

Nghỉ ăn trưa

Text Box: HÀNH TRÌNH VỀ - Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016Monday, October 24, 201

 

 

 

Theo lịch trình của bạn