Thông báo tuyển sinh 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017

 

Kính gửi: ………………………………………………………………… 

 

Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009; Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở Đào tạo SĐH Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Thông báo nhận hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt I/2017 như sau:

I.  Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu:

- Địa chất học

Mã số: 62.44.02.01

Số chỉ tiêu: 4

  • Khoáng vật học và địa hóa học

Mã số 62.44.02.05

0

II. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng Thạc sĩ, hình thức tập trung 3 năm; Đối với người có bằng đại học, hình thức tập trung 4 năm.

- Trường hợp NCS không theo học tập trung được và được Viện đồng ý thì trong khoảng thời gian trên, NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Cơ sở đào tạo Viện để thực hiện đề tài nghiên cứu.

III. Thời gian và hình thức tuyển

- Thời gian tuyển: tháng  4/2017

- Hình thức tuyển: Xét tuyển

IV. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển cần có các điều kiện sau:

1. Có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học.

Nếu chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy xếp loại khá trở lên, ngành phù hợp chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 2 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học; Có ít nhất 3 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký.  

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu Phụ lục 3)

3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như GS, PGS hoặc học vị TS cùng chuyên ngành; Hoặc có một thư giới thiệu của một nhà khoa học và của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (theo mẫu Phụ lục 4).

4.  Về trình độ ngoại ngữ : Cần có 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh; hoặc do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

5. Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển (Phụ lục 2).

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Viện về quá trình đào tạo

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1); Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa (cấp huyện, thị trở lên); Bản sao chụp bằng tốt nghiệp đại học, cao học và bảng điểm, chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ có dấu công chứng; Bản sao các công trình khoa học cùng bản sao các bài báo công bố;

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan; Bài luận về dự định nghiên cứu; Hai thư giới thiệu dự tuyển; 02 ảnh màu cá nhân cỡ 4 x 6; kèm 2 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại để liên hệ.

VI. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/03/2017.

- Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đăng trên vebsite Viện), nộp trực tiếp theo địa chỉ Ban đào tạo SĐH Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Điện thoại: (04) 38 545 502 hoặc 0984 41 71 07.

Nhận được Thông báo này, trân trọng đề nghị Quí cơ quan thông báo rộng rãi đến những cá nhân có nguyện vọng được đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GDĐT,TNMT (để báo cáo);

- Lưu Ban ĐT SĐH (đưa trang web).

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

         PGS.TS Trần Tân Văn

File Đính kèm