Bài Tham luận Tại Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ II-nhiệm kỳ (2009- 2014)

Bài Tham luận

Tại Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường

lần thứ II-nhiệm kỳ (2009- 2014)

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch !

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt 226 cán bộ đoàn viên công đoàn, trong đó có trên 70 nữ Viện KH Địa chất và Khoáng sản xin gửi đến các quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe - hạnh phúc - thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu về dự đại hội, được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi xin tham luận về nội dung:

"Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với nữ CBCNVC-LĐ và trách nhiệm của chị em trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và địa phương góp phần thực hiện sự nghiệp CNH- HĐH đất nước".

Kính thưa Đại hội!

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng ta đã khẳng định: "Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu" nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được.

Trong thời kỳ đổi mới, CNH- HĐH đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội khẳng định bản lĩnh, phẩm chất và khả năng to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chị em phụ nữ đã có những bước phát triển mới về chất, nhiều người có trình độ khoa học kỹ thuật cao, hoạt động kinh tế và quản lý tốt, nhiều chị đã là nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, y tế. Trong đó nhiều cá nhân và tập thể nữ được nhận những giải thưởng lớn về KHCN như Kovalevskaia, Vifotec.., nhiều phụ nữ tiêu biểu tham gia vào các cơ quan lãnh đạo Đảng, nhà nước, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở…

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta ngày càng chú trọng đến công tác nữ, nhiều văn bản, Nghị quyết đã được ban hành, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của phụ nữ trong xã hội và gia đình, đây là những yếu tố quan trọng, cơ bản giúp phụ nữ phát huy năng lực, tính sáng tạo của bản thân để cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và khảng định vai trò, vị trí của  mình trong xã hội.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong những năm qua, là một đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Viện KH Địa chất và khoáng sản luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo Công đoàn, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch các chương trình, mục tiêu trọng điểm của Công đoàn các cấp đề ra.

Viện KH Địa chất và Khoáng sản có số nữ CBCNVC_LĐ là trên 70 người, chiếm 28%. Với số lao động nữ đông, chị em làm việc hầu như ở tất cả các đơn vị quản lý và chuyên môn. Ban lãnh đạo Viện luôn quan tâm chăm lo đến việc làm và đời sống, vật chất, tinh thần cũng như điều kiện làm việc, không ngừng nâng cao thu nhập chính đáng cho chị em. Nhờ đó, toàn bộ cán bộ đoàn viên công đoàn nữ được yên tâm và phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Viện đã đầu tư nâng cấp nơi làm việc, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, tổ chức bữa cơm trưa, duy trì khám sức khoẻ và khám phụ khoa định kỳ hàng năm v v..

Công Đoàn Viện đã có nhiều biện pháp phổ biến tuyên truyền các chế độ chính sách của Nhà nước đến người lao động, tổ chức tư vấn cho chị em, giúp chị em có những quyết định đúng đắn trong công tác và cho cuộc sống của bản thân. Nữ CBCNVC_LĐ đã được sắp xếp, bố trí làm việc phù hợp với các ngành nghề được đào tạo, phù hợp với năng lực trình độ và sức khoẻ. Một số chị em được đào tạo lại để đáp ứng công việc mới. Qua thực hiện, chị em đều phát huy được năng lực và làm việc có trách nhiệm, đạt hiệu quả cao, 100% nữ CBCNVC_LĐ có đủ việc làm và hoàn thành nhiệm vụ.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Kính thưa toàn thể Đại hội !

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền, Ban nữ công Công đoàn đã chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua trong nữ CBCNVC_ LĐ, như phong trào lao động giỏi, phong trào người tốt- việc tốt, đặc biệt là phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" thực sự là động lực thúc đẩy và thu hút toàn thể nữ CBCNVC_LĐ  tham gia, qua đó chị em đã phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công việc, nâng cao đời sống văn hóa xã hội, hạn chế những tiêu cực xẩy ra trong công việc và cuộc sống. Với nhận thức gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có ổn định, lành mạnh thì xã hội mới phát triển. Xác định được tầm quan trọng và vai trò vị trí của gia đình trong đời sống xã hội hiện nay nên những năm qua phong trào thi đua: “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình văn hoá”, phong trào: Xanh - Sạch đẹp - Bảo vệ môi trường đã thúc đẩy, động viên chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm có 95% chị em đạt tiêu chuẩn “Hai giỏi” đã được các cấp khen thưởng.

Qua các phong trào thi đua nữ CBCNVC-LĐ đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Viện, từ sự phấn đấu của chị em, trong 5 năm đã có: 22 nữ CNVC được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhiều chị được bổ nhiệm và được giới thiệu vào các vị trí chủ chốt của Viện: Chủ tịch Công đoàn, có 3 chị là phó trưởng phòng, 2 chị là kế toán trưởng Trung tâm, Phân Viện… Nhiều chị là những cán bộ tiêu biểu đã luôn sát cánh cùng lãnh đạo đưa Viện vượt qua khó khăn, đứng vững trong cơ chế thị trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Từ các phong trào quần chúng đội ngũ cán bộ nữ công - Công đoàn đã trưởng thành xuất phát từ lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, biết phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác nữ tại một Viện Khoa học chuyên ngành.

Tuy nhiên, mặc dù trình độ của nữ CBCNVC_ LĐ đã từng bước được nâng cao nhưng trong bối cảnh phát triển toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cơ hội và thách thức ngày càng nhiều đòi hỏi chị em phải tiếp tục phấn đấu về mọi mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu trong hình hình mới.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo đến nữ CBCNVC-LĐ, song cũng có lúc, có nơi, các cấp lãnh đạo còn chưa quan tâm đúng mức tới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ mang tính lâu dài, còn chưa thực sự tin tưởng, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cho chị em phấn đấu vươn lên. Mặt khác, Chị em còn tự ty, e dè, thiếu mạnh dạn và ngoài công việc ở cơ quan, đơn vị chị em còn bị chi phối rất nhiều thời gian, sức lực cho việc chăm sóc cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái. Do vậy phần đông chị em ít có điều kiện phấn đấu vươn lên để giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của đơn vị và xã hội. Trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi cơ chế đòi hỏi năng lực, trình độ quản lý cao trong khi việc chuẩn bị, quy hoạch chưa kịp thời phần nào cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ cán bộ nữ, nhiều nơi không có cán bộ nữ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Đồng thời, mỗi chị em chúng ta cũng phải xem lại chính mình và từ đó gạt bỏ tư tưởng an phận, luôn tự trau dồi kiến thức, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn học hỏi, cầu thị tiến bộ, biết kế thừa và phát huy nội lực, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân và luôn tự tin trong công việc và cuộc sống.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Nhân dịp này, chúng tôi xin có một số đề xuất mong được lãnh đạo các cấp quan  tâm để chị em có điều kiện phát huy năng lực của mình.

1- Muốn có đội ngũ cán bộ nữ “vừa hồng, vừa chuyên”, cần phải có quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cho những năm tiếp theo và thường xuyên có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ. Đây là vấn đề chiến lược được các cấp lãnh đạo quan tâm, song đòi hỏi phải có sự vận động từ hai phía: phía cá nhân chị em chúng tôi có cố gắng phấn đấu đến đâu chăng nữa thì cũng hoàn toàn chưa đủ, đó chỉ là một “điều kiện cần” để xem xét, điều quan trọng và quyết định lại phải có sự quan tâm tạo điều kiện, và những đánh giá khách quan về lực lượng cán bộ nữ để có những quyết định phù hợp từ phía các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn.

2- Công tác nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CBCNVC-LĐ hiện nay gặp nhiều khó khăn: nhiều chị em trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, nghiên cứu khoa học chưa cập nhật kịp thời kiến thức khoa học công nghệ để sử dụng được các máy móc, thiết bị hiện đại. Nhiều Công ty đã cổ phần hóa, số lao động giảm, do đó cường độ lao động tăng cao, để đảm bảo kế hoạch và tiến độ nhiều bộ phận phải làm thêm giờ rất nhiều, do đó công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ, đặc biệt là nâng cao hiểu biết pháp luật, về giới về sức khỏe sinh sản; tổ chức các hoạt động VH - TDTT cho CBCNVC-LĐ nói chung và chị em nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Do đó Hội LHPN và tổ chức Công đoàn cần chủ động tổ chức những buổi nói chuyện, những buổi tọa đàm tại các hội nghị nữ công cơ sở hoặc tại các trung tâm về giáo dục giới, về giáo dục gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con cái và các gương điển hình ... để nâng cao tầm hiểu biết cho nữ CBCNVC-LĐ cũng như nhắc nhở, khuyến khích phải luôn tự học hỏi, họ tự vươn lên để khẳng định mình

3- Ban nữ công - công đoàn các cấp phải có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động sao cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của chị em nhằm tập hợp được đông đảo chị em tham gia, các phong trào mang tính thiết thực, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

4- Đối với các doanh nghiệp cần tạo điều kiện để nữ CBCNVC-LĐ có việc làm và thu nhập ổn định; hoặc tạo nguồn vốn để giúp chị em làm kinh tế, tăng thêm thu nhập chính đáng để ổn định cuộc sống gia đình.

5- Ban nữ công Công đoàn, Hội phụ nữ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ để nữ CBCNVC-LĐ không bị thiệt thòi về quyền lợi và hạn chế tranh chấp lao động xẩy ra.

6- Hội Phụ nữ các phường cần có biện pháp tập hợp số nữ CBCNVC-LĐ của các đơn vị sau khi về nghỉ chế độ theo quyết định 16/CP và NĐ 32/CP, còn tương đối trẻ, sức khỏe tốt, có tác phong công nghiệp vào tham gia các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương.

Cũng tại Đại hội này, chị em chúng tôi rất mong muốn được nghe những ý kiến chỉ đạo quý báu, sự quan tâm và cảm thông sâu sắc của các cấp lãnh đạo. Hy vọng chị em phụ nữ chúng tôi luôn nhận được từ cơ quan, từ xã hội và gia đình những cơ hội tốt nhất để một lần nữa chúng tôi nhìn lại chính mình, phấn đấu rèn luyện về mọi mặt và sẽ không làm phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo.

    Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội, sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                   Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

                                                                        Huỳnh Thu Hà

                                                                                Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản