Liên hệ

Viện Khoa Học Địa Chất & Khoáng sản Việt Nam


Địa chỉ : Đường Chiến Thắng - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (844)3.8544386 Fax: (844)3.8542125 Website: http://www.vigmr.vn

Bản đồ:

vigmr