Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Các đơn vị trực thuộc
Latest

Văn phòng

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Văn phòng

Văn phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản được thành lập ngay sau khi Viện được thành lập. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Văn phòng Viện luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đã đạt nhiều thành tích. Thi hành Quyết định số 2475/2008/QĐ-TNMT của Bộ trưởng Bộ Tài […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Khoa học công nghệ-Hợp tác quốc tế

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Khoa học công nghệ-Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trước đây là phòng Quản lý Khoa học – Kỹ thuật được thành lập năm 1976, tách ra từ phòng Quản lý tổng hợp, trong giai đoan 1996 – 2000 đổi tên thành phòng Khoa học – Kế hoạch và từ năm 2004 thì có […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Kế hoạch-Tài chính

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Kế hoạch-Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2003, trên cơ sở sáp nhập phòng Kế toán – Tài vụ và phòng Kế hoạch thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Phòng có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Viện thực […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Cổ sinh và Địa tầng

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Cổ sinh và Địa tầng

Phòng Cổ sinh – Địa tầng được thành lập năm 1962 tại Đoàn Địa chất 20 – Tổng cục Địa chất. Đến năm 1965, Phòng được chuyển giao về Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45 – tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ngày nay. Trải qua hơn 50 năm xây […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Thạch luận – Trầm tích luận

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Thạch luận – Trầm tích luận

Phòng Thạch luận – Trầm tích luận được thành lập năm 1965 với tên gọi ban đầu là Phòng Thạch học, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Phòng đã chủ trì thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, trong đó cần phải […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Kiến tạo – Địa mạo

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Kiến tạo – Địa mạo

Phòng Kiến tạo và phòng Địa mạo – Trầm tích được thành lập từ năm 1965; đến năm 2004, hai phòng này sát nhập thành phòng Kiến tạo – Địa mạo. Qua 50 năm trưởng thành và phấn đấu, phòng đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nghiên cứu về các lĩnh […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Khoáng sản kim loại

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Khoáng sản kim loại

Phòng khoáng sản Kim loại được thành lập từ năm 1965, ngay khi thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Trong quá trình xây dựng và phát triển, phòng khoáng sản Kim loại có những chuyển đổi, khi là phòng độc lập, có lúc tách ra thành phòng khoáng sản Kim loại […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Viễn Thám – Toán địa chất

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Viễn Thám – Toán địa chất

Trong những năm của thập niên 80, ngành toán ứng dụng phát triển mạnh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong đó có địa chất và khoáng sản. Năm 1987, Tổ Toán Địa Chất đã được thành lập, là một đơn vị trực thuộc Phòng Khoa học – Kế hoạch của Viện. Năm 1994, Tổ […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Địa chất thủy văn – Địa chất công trình

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Địa chất thủy văn – Địa chất công trình

Phòng có tiền thân là Tổ Địa chất thủy văn – Địa chất công trình, được thành lập từ năm 1982; có thời gian đổi tên là Phòng Nghiên cứu Địa chất Môi trường, từ tháng 12 năm 2003 là Phòng Địa chất Thuỷ văn – Địa chất Công trình (ĐCTV – ĐCCT). Phòng ĐCTV […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Địa hóa và Môi trường

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Địa hóa và Môi trường

Phòng Địa hóa và Môi trường được thành lập từ năm 1965, với tên Bộ môn Địa hóa, thuộc Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45 (tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). Cuối những năm 60 đầu 70 thế kỷ XX, Bộ môn Địa hoá đã tiến hành triển khai nhiều […]

Đọc tiếp →