Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam
Latest

Quyết định Số: 1881/QĐ-BTNMT

By   /  09/10/2017  /  Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 1881/QĐ-BTNMT

Ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)

Đọc tiếp →
Latest

Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO

By   /  09/10/2017  /  Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO

Thành lập Tiểu ban chuyên môn Công viên Địa chất toàn cầu Việt Nam

Đọc tiếp →